Monstats.txt

[Zpět na hlavní stranu]
[Zpět do fileguides]

Originál od Kingpina a Nefariuse


Přehled

Docela rozsáhlá databáze obsahující všechna monstra ve hře včetně speciálních monster pro superunikáty, NPC i summony. Nastavuje se zde prakticky vše - až na vyjímku detailů ohledně animačních módů, což je definováno v Monstats2.txt.Související .txt soubory


Tento soubor používá:
Animdata.d2, Missiles.txt, MonPreset.txt

Tento soubor je používán:
Levels, Monlvl, Monpreset, Monplace, Monmode, Monsounds, Monstats2, Npc, Objects, Pettype, Skills, Superuniques, TreasureClassEx, UniqueAppelation

Popisy polí

(Pozn.: - spousta sloupců má ještě svoje alternativy (N) a (H), které znamenají že se jedná o nastavení pro NM a Hell, tak já tam psal jen normalové verze.. proto je to v porovnání se všemi sloupci poměrně krátké..)
Pozn.2: detaily k fungování ElType a ElMode jsou zde

IdJméno monstra, obvykle se shoduje se string keyem (ale nemusí to platit)
hcIdx"hard-coded index" - číslo monstra, musí platit posloupnost po jedné
BaseIdurčuje, do jaké skupiny monster/NPC/summonů patří
NextInClassjaké další monstrum patří do této skupiny?
TransLvlpravděpodobně nějaké HC číslo určující colormapu
NameStrstring key
MonStatsExnázev řádku v monstats2, více monster může používat 1 řádek v monstats2 najednou
MonPropnázev řádku v monprop.txt
MonTypetyp monstra; defaultně existují jen démoni (demon) a nemrtví (undead), také je to např. využito k vyčlenění Sand Leapera ze skupiny monster, aby se neobjevoval s LE.
AIjaká AI je použita
DescStrstring key pro popis monstra. Ukáže se pod názvem monstra
Codejaký grafický token monstrum používá
enabled1 = monstrum je aktivní
0 = není (disabled)
rangedtypeBude monstrum používat vzdálený útok?
placespawn?
spawnjaké monstrum je vyvoláno tímto
spawnxX-pozice od místa vyvolání
spawnyY-pozice od místa vyvolání
spawnmodeanimační mód použitý pro vyvolání, např. při "RN" se spustí běžící animace po vyvolání
minion1&2když se vygeneruje unikátní monstrum, kontroluje to originální monstrum ke zjištění jaký minion by se měl objevit. je to také použito každým normálním monstrem ve hře. Když hra zobrazí monstrum, nejprve se dívá do Min&MaxGrp, aby viděla, jestli se má s tímto současně zobrazit nějaké další monstrum. Dále se podívá do minion 1&2 aby viděla, jaké monstrum se zobrazí v této skupině.
SetBoss1 = použij sloupec minion
0 = zobraz miniona ze základního typu monstra.
BossXfer(týká se SU monster)
PartyMin&Maxminimum a maximum monster zobrazených z minion1 a 2 sloupců.
Min&MaxGrpmin a max počet monster v jedné skupince, když se monstrum vygeneruje
SparsePopulate?
Velocityrychlost pohybu (chůze, WL animace)
Runrychlost běhu (běhm RN dcc i cof animace musí být)
Raritymělo by to nějak definovat vzácnost monstra, nezdá se ale že by to mělo reálný vliv.
Levelmonster level (mlvl) na Normal, použitý pro určení dropů a pro MonLvl.txt
Level (N)jako Level, ale na NM
Level (H)jako Level, ale na Hell
MonSoundjaký řádek v monsounds.txt použít pro normální monstra (zvuky)
UMonSoundjako MonSound, ale pro unikátní monstra tohoto typu
threatnějak souvisí s AI
aidel, (N), (H)"AI Delay" - pravděpodobně odezva mezi určitýmí částmi AI ve framech, čím nižší číslo, tím bude monstrum pohotovější a rychlejší. Normal, (N)=NM, (H)=Hell
aidistvzdálenost AI (?)
aip1 8, (N), (H)hodnota AI parameterů, dobré popisy v monai.txt
MissA1missile použitá pro útok 1 (ID z missiles.txt)
MissA2missile použitá pro útok 2 (ID z missiles.txt)
MissS1-4missile použitá pro skill 1 až 4
MissC"Missile Case" - používá jen WillowWisp (neznámo jak)
MissSQMissile použitá pro sekvenční animaci
Align0 = nepřátelské monstrum
1 = bojuje na vaší straně
2 = neútočí na vás a vaši minioni neútočí na to
isSpawnmůže být vyvoláno přes levels.txt? (1=A,0=N)
isMeleeje monstrum melee (nablízko)? (1=A,0=N)
npcje monstrum NPC?
=můžete s ním mluvit přes dialogové okno jako s NPC? (1=A 0=N)
inventorymá monstrum vlastní inventář (může mít věci)?
u NPC to znamená, jestli s nimi můžete obchodovat.
  Pozor - změna u současných NPC se rovná crashi, když budete chtít kdekoliv nakupovat, aktivace u nových monster, které jste si nastavili jako NPC, nebude mít smysl. Zavedení nového obchodníka je masivní (a možná nemožné) CE
inTownmůže monstrum vlézt do města?
lUndead, hUndeadplatí pro nemrtvé útočící s fyz/mag útokem (1=A,0=N)
demonje monstrum démon?
flyingmůže monstrum přes vodu, zdi atd.? (1=A,0=N)
opendoorsmůže otevírat dveře? (1=A,0=N)
bossje monstrum Boss (NEMĚŇTE, crashnete, pokud neuděláte potřebné dll změny)?
primeevilje monstrum Prime Evil?
killable1 = smrtelník
0 = nesmrtelné
switchaimění AI pravidelně?
noAura1 = nemůže mít auru
0 = může
nomultishot1 = nemůže se vygenerovat s multishotem
0 = může
petIgnoreje monstrum ignorováno vašimi miniony? (1=A,0=N)
deathDmgdělá monstrum damage (vlastně Corpse Explosion) po smrti? (1=A,0=N)
genericSpawn?
zoo?
SendSkills?
Skill1 8Skilly, jaké monstrum používá. ID ze skills.txt. Pozor, jen málokterá AI umí současně používat více jak 3 skilly, jedna z nejlepších je Shadowmasterova AI
Sk1modeanikační mód pro použití skillu
Sk1lvlna jakém levelu je skill
Drainjak efektivní je proti monstru life/mana stealing
coldeffectdělka zpomaení chladem v %
ResDmphysical dmg resistence (100=imunní)
ResMamag resistence
ResFifire resistence
ResLilight resistence
ResCocold resistence
ResPopoison resitence
DamageRegenRegenerace HP monstra
SkillDamage?
noRatiopoužívat hodnoty AR, life, dmg atd. přímo z monstats.txt (a ignorovat monlvl.txt) A/N
noShldBlockmonstrum nepotřebuje blokovací animaci pro blok A/N
ToBlockšance na blok útoku.
Critšance na critical hit
minHPmin life na normal (% z HP v monlvl.txt)
maxHPmax life na normal (% z HP v monlvl.txt)
ACDefense, stejně jako HP a další hodnoty jsou to % z monlvl.txt
Expzkušenosti za monstrum
A1MinDmin fyz dmg 1.útoku
A1MaxDmax fyz dmg 1.útoku
A1THAR (šance se trefit)při 1. útoku
A2MinDmin fyz dmg 2.útoku
A2MaxDmax fyz dmg 2.útoku
A2THAR při 2. útoku
S1MinDmin dmg 1.skillu
S1MaxDmax dmg 1.skillu
S1THAR 1.skillu
E1Modejaký animační mód je použit pro tuto elementální dmg?
El1Typejaký druh elementu
El1Durdoba trvání pro element, který je specifikován v El1Type
El1Pctšance v % na použití tohoto dmg
El1MinDmin elementální dmg, % z monlvl.txt
El1MaxDmax elementální dmg, % z monlvl.txt

(stejným způsobem funguje El2 a 3)
TreasureClass1normální monstrum TC (TreasureClassEx.txt)
TreasureClass2championí TC
TreasureClass3unikátních monster TC
TreasureClass4TC pro questová monstra
TCQuestIdID questu pro TC4.
TCQuestCP, SplEndDeath, SplGetModeChart, SplEndGeneric, SplClientEnd-všechno neznámo..
*eolEnd of line. Jako vždy musí být vyplněno nulou