CubeMain.txt

[Zpět na hlavní stranu]
[Zpět do fileguides]

Originál od Nefariuse a Myhrginoce

Popisy polí

descritpionPouze komentář, aby se recepty hledaly lépe.
enabled1 = recept je aktivní
0 = není aktivní
ladder1 = recept nefunguje na non-ladder BN
0 = funguje všude
min diffminimální obtížnost potřebná k použití receptu
0 = funguje všude
1 = NM a Hell pouze
2 = Hell pouze
version0 = staré (v 1.00)D2
1 = "nové" D2 (v = >=1.01)
2 = datadisk
oppožadavky pro recept, podrobná funkce je v dodatku (vysvětlení fce op v referenčních tabulkách je op v jiném souboru!)
param & valueparametry opu
classvymezení receptu pro jedinou postavu
numinputskontroluje celkový počet věcí potřebných k receptu; jestliže máte např. jediný input "key,qty=2", tak musí být v numinputs 2
inputs 1 7tady se zadávají jednotlivé věci potřebné k receptu. Použijete Code ze souborů jako misc.txt nebo weapons.txt, nebo "name" z uniqueitems.txt.
outputto, co z kostky vyleze po xmutování. Také může mít své parametry
lvlkontroluje level věci, která je vytvořena v 1. output poli, všimněte si, že tohlr nutí věc, aby se vygenerovala na specifickém levelu. je to také použito ve vzorci s následujícmi dvěmi poli.
plvlPoužívá část hráčova levelu pro output.
ilvlPoužívá část levelu 1. inputu pro output lvl.
mod 1 5Definuje další atributy pro 1. output věc.
mod #kód vlastnosti (stáhněte si Magic Code Master List)
mod # chancešance v %, že bude vlastnost přiřazena
mod # paramparametr pro danou vlastnost (mají jen některé vlastnosti, např. poison dmg má tady specifikovanou délku trvání ve framech)
mod # min & maxrozmezí hodnot dané vlastnosti (min i max mohou být stejné).
output b c mod 5zde se dají stejným způsobem jako 1. výrobek receptu definovat ještě další dva.
*eolukončení řádku: každý řádek musí mít 0 v eol